Galapagos

Island tour – Zodiak in tow.

Advertisements